« Terug naar overzicht

Vertrouwens Contact Persoon 09-03-2017 21:03

Beste Leden,

Misschien hebben jullie al kennis genomen van onderstaand bericht via de teamcaptains of reserve teamcaptains maar volledigheidshalve hebben wij het ook op de website geplaatst.

In de sport (dus ook die van ons) komt het helaas voor dat men te maken krijgt met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Zowel de N.D.B. als de Lidorganisaties dienen te proberen dit te voorkomen.

Mochten jullie hier toch helaas mee te maken krijgen dan kun je je verhaal doen bij één van de bestuursleden van de DOT, zodat het bestuur hier actie in kan ondernemen of je kunt de Vertrouwens- Contact Persoon  (VCP) van de N.D.B. inschakelen. Mevrouw I ter Horst is te bereiken via het e-mail adres: vcp@ndbdarts.nl